اجاق گاز صنعتی ، چهار شعله کوره دار

اجاق گاز صنعتی ، چهار شعله کوره دار

سماور  گازی صنعتی100 لیتری تنوره دار

سماور گازی صنعتی100 لیتری تنوره دار

سماور گازی صنعتی120 لیتری تنوره دار

سماور گازی صنعتی120 لیتری تنوره دار

ماشین سیخ گیر ، کباب زن آشپزخانه صنعتی

ماشین سیخ گیر ، کباب زن آشپزخانه صنعتی

دستگاه خلال کن صنعتی ، رنده صنعتی

دستگاه خلال کن صنعتی ، رنده صنعتی

دستگاه میکسر صنعتی ، خمیر گیر صنعتی

دستگاه میکسر صنعتی ، خمیر گیر صنعتی

تابه ( پاتیل) مرغی 20 من آلومینیوم پرسی

تابه ( پاتیل) مرغی 20 من آلومینیوم پرسی

تابه (پاتیل) مرغی 15 من آلومینیوم پرسی

تابه (پاتیل) مرغی 15 من آلومینیوم پرسی

تابه (پاتیل) مرغی 12 من آلومینیوم پرسی

تابه (پاتیل) مرغی 12 من آلومینیوم پرسی