ترولی استیل حمل غذا 3 طبقه


ترولی استیل حمل غذا 3 طبقه

Date: 11/18/2016

ترولی استیل حمل غذا  3 طبقه


قیمت: 5,000,000.0
تعداد:
اضافه به سبد خرید


ترولی  استیل سه طبقه  حمل غذا   تمام استیل و چرخدار با تحمل بار زیاد