کفگیر پلوکشی


کفگیر پلوکشی

Date: 8/30/2017

کفگیر پلوکشی


قیمت: 150,000.0
تعداد:
اضافه به سبد خرید


کفگیر پلو کشی

مناسب برای آشپزخانه های صنعتی ، مساجد ، هیئت ها و ...