تابه (پاتیل) مرغی 12 من آلومینیوم پرسی


تابه (پاتیل) مرغی 12 من آلومینیوم پرسی

Date: 8/28/2017

تابه (پاتیل) مرغی 12 من آلومینیوم پرسی


قیمت: 6,300,000.0
تعداد:
اضافه به سبد خرید


تابه (پاتیل) مرغی 12 منه آلومینیوم پرسی ، مناسب برای مرغ و انواع سرخ کردنی

patil_morghi_12man