قابلمه 10 من پرسی آشپزخانه صنعتی


قابلمه 10 من پرسی آشپزخانه صنعتی

Date: 8/10/2017

قابلمه 10 من پرسی آشپزخانه صنعتی

قابلمه 10 من آلومینیوم پرسی ، مناسب برای پخت 30 کیلو برنج و 20 کیلو گندم جهت حلیم                 قیمت: 8,100,000.0
تعداد:
اضافه به سبد خرید


قابلمه 10 من آلومینیوم پرسی ، مناسب برای پخت 30 کیلو برنج و 20 کیلو گندم جهت حلیم 

       


10_man_peresi         


کلمات کلیدی :  قابلمه 10 من آلومینیوم ، قابلمه هیئتی ، قابلمه آشپزخانه صنعتی ، دیگ  حلیم ، دیگ برنج ، دیگ آش ، دیگ هیئتی ، قیمت دیگ آلومینیوم ، قیمت دیگ حلیم ، دیگ چکشی ، دیگ آلومینیوم چکشی ، قیمت دیگ روحی ، دیگ بزرگ هیئتی ، قابلمه هیئتی ، قیمت دیگ آشپزی ، راهنمای راه اندازی آشپزخانه هیئت ، قیمت قابلمه روحی بزرگ