یخساز صنعتی امریکایی


یخساز صنعتی امریکایی

Date: 11/28/2016

یخساز صنعتی امریکایی


قیمت: 285,000,000.0
تعداد:
اضافه به سبد خرید


ماشین یخساز صنعتی امریکایی در ظرفیت های 100 کیلو در 24 ساعت تا 500 کیلو در 24 ساعت