سماور گازی صنعتی100 لیتری تنوره دار


سماور گازی صنعتی100 لیتری تنوره دار

Date: 11/21/2016

سماور  گازی صنعتی100 لیتری تنوره دار


قیمت: 10,000,000.0
تعداد:
اضافه به سبد خرید


سماورگازی استیل صنعتی 100 لیتری جوش آرگون و تنوره دار میباشد که باعث بهبود عملکرد می شود