تابه ( پاتیل) مرغی 20 من آلومینیوم پرسی


تابه ( پاتیل) مرغی 20 من آلومینیوم پرسی

Date: 8/28/2017

تابه ( پاتیل) مرغی 20 من آلومینیوم پرسی


قیمت: 9,800,000.0
تعداد:
اضافه به سبد خرید


تابه ( پاتیل) مرغی 20 منه آلومینیوم پرسی ، مناسب برای مرغ و انواع سرخ کردنی

patil_morghi